Phúc Bảo xin chào quý khách !

Giỏ hàng

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bồn nước Sơn Hà đứng 1200 lít F980

2.520.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

2.520.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà đứng 1350 lít F1050

2.850.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

2.850.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà đứng 1500 lít F1140

3.670.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

3.670.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà đứng 1500 lít F960

3.520.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

3.520.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà đứng 2000 lít F1140

4.640.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

4.640.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà đứng 2500 lít F1140

5.870.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

5.870.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà đứng 500 lít F720

1.720.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

1.720.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà đứng 700 lít F720

1.920.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

1.920.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà ngang 3000 lít F1140

6.900.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồn

6.900.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà ngang 4000 lít F1380

9.030.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồ

9.030.000 ₫ Thêm vào giỏ

Bồn nước Sơn Hà ngang 5000 lít F1420

10.950.000 ₫

Bảo hành: 12 năm
Xuất xứ:Chính hãng
Vận chuyển: Đã bao gồm
Phụ Kiện: Gồm bồn và chân bồ

10.950.000 ₫ Thêm vào giỏ